Loading...

ΑΡΘΡΟ 3: ΜΕΛΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Παρ. 4

4. Κάθε αθλητικό σωματείο που επιθυμεί να εγγραφεί μέλος της Ομοσπονδίας πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αυτής, στην οποία να περιέχεται δήλωση για ανεπιφύλακτη αποδοχή του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ομοσπονδίας, καθώς και ο ορισμός αντίκλητου για τις κοινοποιήσεις προς το σωματείο.
Στην αίτηση επισυνάπτονται τα εξής έγγραφα :

  1. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του, όπως εγκρίθηκε από την αρμόδια Δικαστική Αρχή, πιστοποιητικό εγγραφής του στα Βιβλία Σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου και επικυρωμένα αντίγραφα των τυχόν εσωτερικών κανονισμών του.
  2. Ονομαστική κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του, όπως τούτο έχει συγκροτηθεί σε σώμα, στην οποία να αναγράφεται η ιδιότητα, η διεύθυνση και το επάγγελμα των μελών του.
  3. Δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα έγγραφα παραχώρησης ή ενοικίασης ή δωρεάς, ότι διαθέτει, κατά κυριότητα ή χρήση, παρυδάτιες εγκαταστάσεις για την άσκηση της ιστιοπλοϊκής του δραστηριότητας.
  4. Δήλωση ότι έχει στην κατοχή του τουλάχιστον πέντε (5) σκάφη ιστιοπλοΐας Ολυμπιακών και /ή αναγνωρισμένων από την Ε.Ι.Ο. διεθνών κλάσεων και ενός φουσκωτού ή ταχύπλοου σκάφους συνοδείας ιδιοκτησίας του σωματείου.
  5. Ειδικά για σωματείο το οποίο δραστηριοποιείται μόνο στην ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης είναι απαραίτητη η εγγραφή στο μητρώο σκαφών του σωματείου πέντε (5) τουλάχιστον ιστιοπλοϊκών σκαφών ανοικτής θαλάσσης, ιδιωτικής χρήσεως, ιδιοκτησίας του σωματείου ή των μελών του, και ενός φουσκωτού ή ταχύπλοου σκάφους συνοδείας ιδιοκτησίας του σωματείου. στ. Ονομαστική κατάσταση τριάντα (30) τουλάχιστον αθλητών ιστιοπλόων, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αθλητή - ιστιοπλόου. Ειδικά, αν το σωματείο καλλιεργεί μόνο τις Ολυμπιακές και διεθνείς κλάσεις και δεν δραστηριοποιείται στην ανοικτή θάλασσα, η κατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δέκα (10) αθλητές.
  6. Απόδειξη του Ταμείου της Ομοσπονδίας για την καταβολή από το σωματείο του προβλεπόμενου δικαιώματος εγγραφής και της προβλεπόμενης ετήσιας συνδρομής τα οποία ορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση της 2ης τακτικής γενικής συνέλευσης.