Loading...
Τρίτη, 07 Μαΐου 2019 19:13

Παράκληση της Finn Class για την αύξηση των συμμετοχών με μοναδικό σκοπό την παραμονή του Finn στην Ολυμπιάδα

Η Οργανωτική Επιτροπή του Πρωταθλήματος και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΙΟ αποδέχτηκαν την έγγραφη παράκληση της κλάσης FINN..

μέσω του Προέδρου της, κου Balazs Hajdu, για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή αθλητών, για τη διεκδίκηση της παραμονής της κλάσης Finn στους Ολυμπιακούς, υπό την προϋπόθεση ότι η ευθύνη για οποιοδήποτε γεγονός (ατύχημα, παρενόχληση αθλητών κτλπ) βαραίνει την IFA και όχι την ΕΙΟ. Η ΕΙΟ έχει μόνο την ευθύνη της Εθνικής της Ομάδας, η οποία αποτελείται από τον Ιωάννη Μιτάκη και τον Αντώνιο Μανωλάκη.

Με αυτήν τη λoγική μπορεί να συμμετάσχει στο Πρωτάθλημα οποιοσδήποτε Έλληνας αθλητής επιθυμεί και διαθέτει σκάφος FINN. Και φυσικά δε θα πληρώσει το πέναλτι των 100 ευρώ λόγω εκπρόθεσμης συμμετοχής, παρά μόνο το κανονικό entry fee που έχει ορισθεί από την κλάση Finn, 300 ευρώ.


 Attn.

 The Organizing Committee of the 2019 FINN Europeans

The HSF Board

(in copy to the IFA Executive)

 Dear Sirs,

 Thank you for the information in your letter of today and the amount of work invested in the preparation and running of the upcoming European Championship. We all are looking forward to a successful regatta.

 Concerning the participation of Greek Finn Sailors in the 2019 FINN Europeans as you know some of the Greek Finn sailors not on the Greek National Team wish to enter the regatta based on the entry rules laid down in the IFA Constitution.

 IFA is however not in a position to decide on issues related also to the Greek national law on international sport events and athlete eligibility and we would like to assure you that we respect the qualification procedures of your country for the Greek National Team, which will participate in this Championship.

 As you know, IFA makes the greatest effort to keep the Finn Class Olympic for the 2024 Olympic Games in Paris. I also wish to assure you that we are very grateful for the efforts made by HSF and all volunteers to organize an excellent regatta and help the Finn Class get back in the Olympics. This is great help from Greece and we have to mention it. I believe that with everyone’s cooperation we will succeed.

 For this reason, in my view we should present to the world of sailing a huge and dominant Finn fleet at the 2019 FINN Europeans and need to achieve the maximum fleet size possible.

 To make this happen I hope you will be in a position to recondiser your earlier decision on the number of Greek Finn entries and will cooperate with IFA to make sure that as many Greek Finn sailors as possible will participate at the Championship. This would mean at least 3 more boats (already on the provisional entry list) plus as many further Greek Finn sailors as possible wishing to compete at the regatta. However, once you see the total number of potential further Greek entries, please let us discuss regarding the final number before the coming weekend.  

 In the light of our excellent cooperation, I hope we will find a common solution for the above matter.

 I thank you in advance for a reply as soon as possible.

 

Kind Regards

 

Dr Balazs Hajdu

IFA President

Προς :

Την Οργανωτική Επιτροπή του 2019 FINN Europeans

Το ΔΣ της ΕΙΟ

(κοινοποίηση στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της IFA)

 Αξιότιμοι κύριοι,

Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες στο σημερινό γράμμα σας και για την πολλή δουλειά που έχετε επενδύσει στην προετοιμασία και τη διεξαγωγή του επερχόμενου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ανυπομονούμε για έναν επιτυχημένο αγώνα.

Όσον αφορά τη συμμετοχή των Ελλήνων ιστιοπλόων FINN στο 2019 FINN Europeans, όπως γνωρίζετε, κάποιοι από τους Έλληνες ιστιοπλόους της κατηγορίας FINN, οι οποίοι δεν ανήκουν στην Εθνική Ομάδα FINN, επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα, βασιζόμενοι στους κανόνες συμμετοχής που καθορίζονται από το Καταστατικό της IFA.

Παρόλα αυτά η IFA είναι αναρμόδια να αποφασίζει για θέματα που σχετίζονται επίσης με τον Ελληνικό Αθλητικό Νόμο για τους διεθνείς αθλητικούς αγώνες και την επιλογή των αθλητών και θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι σεβόμαστε απόλυτα τις διαδικασίες πρόκρισης της χώρας σας για την Εθνική Ομάδα, η οποία θα συμμετέχει στο Πρωτάθλημα.

Όπως γνωρίζετε, η IFA προσπαθεί τα μέγιστα ώστε να κρατήσει την κατηγορία FINN στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Θέλουμε επίσης να σας διαβεβαιώσουμε ότι είμαστε ευγνώμονες για τις προσπάθειες που έχουν γίνει από την ΕΙΟ και όλους τους εθελοντές, ώστε να οργανωθεί ένας άρτιος αγώνας και να βοηθήσουν την κλάση FINN να επιστρέψει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτή είναι μία σημαντικότατη και αξιοσημείωτη αρωγή. Πιστεύω ότι με την καλή συνεργασία όλων θα πετύχουμε.

Για αυτόν το λόγο, η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να παρουσιάσουμε στον κόσμο της Ιστιοπλοΐας έναν τεράστιο και επιβλητικό στόλο FINN το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα FINN και έτσι πρέπει να καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε το μέγιστο πιθανό αριθμό συμμετοχών.

Για να το πραγματοποιήσουμε αυτό, ελπίζω να είστε σε θέση να επανεξετάσετε την προγενέστερη απόφασή σας σχετικά με τον αριθμό συμμετοχών των Ελλήνων αθλητών FINN και ότι θα συνεργαστείτε με την IFA, ώστε να σιγουρέψουμε ότι θα συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα όσοι δυνατόν περισσότεροι Έλληνες FINN ιστιοπλόοι. Αυτό θα σήμαινε την αποδοχή τουλάχιστον 3 ακόμα σκαφών (αυτών που ήταν ήδη στην προσωρινή λίστα συμμετοχών), όπως επίσης και όσων περισσότερων Ελλήνων FINN ιστιοπλόων επιθυμούν να αγωνιστούν στο Πρωτάθλημα. Παρόλα αυτά, όταν έχετε τον τελικό αριθμό πιθανών ελληνικών συμμετοχών, παρακαλούμε να συζητήσουμε σχετικά με τις τελικές συμμετοχές πριν το ερχόμενο σαββατοκύριακο.

Με γνώμονα την καταπληκτική μας συνεργασία, ελπίζω ότι θα βρούμε μια λύση από κοινού για το παραπάνω θέμα.

 Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και αναμένω απάντησή σας όσο το δυνατόν συντομότερα.

 

Με εκτίμηση,

 

Dr. Balazs Hajdu

IFA President